Heeft u hulp nodig?

Expansievat

Expansievat kopen of vervangen?

Klik op één van onderstaande categorieën.

solar expansievat.png Expansievat voor solar

CV expansievat.png Expansievat voor CV

divider.png

Is uw huidige expansievat kapot en u wilt een nieuwe kopen.

Voor solar en CV expansievaten kunt u bij ons terecht. Een drukvat is een component in een hydraulische systeem die de volumeveranderingen van de hydraulische vloeistof tussen de minimum- en maximumtemperatuur absorbeert en zo de druk grotendeels constant houdt. De meest voorkomende toepassingen van expansievaten zijn in CV-systemen, tapwater, zonne-energie (met water-glycolmengsel) en hydraulische oliecircuits.

Zonder een expansievat zou er bij elke opwarming van een drinkwaterboiler water verloren gaan via het veiligheidsventiel; bij CV-systemen zou er water verloren gaan en zou er lucht worden aangezogen wanneer het systeem vervolgens afkoelt.

Drukvaten zijn vaak ontworpen als membraan expansievaten.

Membraan expansievaten zijn uitgerust met een flexibel rubberen membraan dat de vloeistof- en gaskussens scheidt, waardoor gasoverdracht naar de vloeistof zoveel mogelijk wordt vermeden. Onderhoud dat anders regelmatig nodig zou zijn, is niet nodig. Daarom wordt dit ontwerp uitsluitend gebruikt in moderne Cv-systemen en zonneboilers.

Bij verwarming zet de vloeistof uit en comprimeert het gaskussen aan de andere kant van het membraan. Door het flexibele membraan is er een drukvereffening tussen de vloeistof en het gaskussen zolang de systeemdruk bij de laagste temperatuur hoger is dan de voorspanningsdruk van het membraan. Het gaskussen kan worden beschouwd als een ideaal gas. De drukverandering in het systeem met temperatuursverandering is dan evenredig met de volumeverandering van de vloeistof.

Zakmembraan vervangen van uw expansievat

Stikstof wordt meestal gebruikt als gas omdat atmosferische zuurstof zou bijdragen aan de veroudering / brosheid van het rubbermembraan. Het water ligt boven het luchtkussen, zodat warm water dat wordt ingedrukt niet direct in contact komt met het membraan, wat ook bijdraagt aan de duurzaamheid ervan.

Bij de dimensionering van een membraanexpansievat is het belangrijk hiermee rekening te houden:

- Vloeistofvolume

- Laagste en hoogste temperatuur van het warmteoverdrachtsmedium

- Coëfficiënt van kubieke uitzetting van de vloeistof

- De maximaal toegestane systeemdruk

- Het volume van het expansievat moet zodanig worden gedimensioneerd dat de druk niet ontoelaatbaar hoger is bij de hoogste temperatuur in het systeem en niet ontoelaatbaar lager bij de laagste temperatuur in het systeem. Bij gebruik van andere vloeistoffen dan water (bijvoorbeeld een mengsel van ethyleenglycol en water) moet ervoor worden gezorgd dat de uitzettingscoëfficiënt aanzienlijk hoger is dan die van water en het volume van het expansievat moet dienovereenkomstig groter zijn.

Expansievat kapot

Is uw expansievat CV of solar kapot? In de meeste gevallen is het voordeliger om een nieuw expansievat aan te schaffen of aan te sluiten. Vooral bij grotere expansievaten, is dit het geval.

Heeft u al een expansievat van Buffervat.com en is deze kapot? Dan kunt u er ook voor kiezen om een uitwisselbaar zakmembraan bij ons aan te schaffen.

Expansievat lekt

Ook een expansievat die lekt, dient te worden vervangen. Meestal is het compleet vervangen van het expansievat vele malen goedkoper dan de losse onderdelen aan te schaffen om de huidige te repareren.

Welk CV expansievat heb ik nodig bij mijn CV-installatie?

De juiste grootte bij uw cv-installatie is gemakkelijk te berekenen. Zo kunt u onderstaand voorbeeld gebruiken om het juiste expansievat bij uw cv-installatie te bestellen:

Men heeft een buffervat van 600 liter. Het is gebruikelijk om hier 12 a 15 procent van te nemen. We gaan van het minimale uit en kiezen voor 12 procent expansie. 12 Procent van 600 liter is 72 liter. Aanbevolen bij dit buffervat, is dus een cv expansievat van 80 liter.

Welk solar expansievat heb ik nodig bij mijn zonneboiler?

Een zonneboiler voor warmwaterbereiding is meestal ontworpen voor een dekkingspercentage van ongeveer 50%. In de loop van het jaar wordt de helft van deze energie van het dak geleverd. Als een gezin van 4 personen echter 3 weken met zomervakantie is, produceren de 6M² collectoroppervlak al snel een overschot aan warmte. In de zomer is de boiler al na 2 dagen zon en zonder verbruik volledig opgeladen. Verdere zonnige dagen leiden dan tot zogenaamde stagnatie van het systeem. Afhankelijk van het type systeem gaat dit dan zo ver dat de zonnevloeistof in de collector verdampt. Dit is dus geen normale uitzetting meer, maar een verandering in de aggregatietoestand.

Het expansievat moet dan ook op maat gemaakt worden om dit volume aan stoom op te vangen. Als dit niet het geval is, d.w.z. als het vat te klein is, zal de veiligheidsklep de solarvloeistof afblazen en een deel van de solarvloeistof in de opvangtank laten ontsnappen. In een dergelijk geval zou een zonneboiler na afkoeling niet kunnen werken zoals gepland, dat wil zeggen aan het einde van de stagnatie. Het geloosde volume zou dan ontbreken en de benodigde werkdruk zou na de stagnatiefase niet meer worden bereikt.

Het uitrekenen van een solar expansievat ligt dan ook complexer dan bij een cv expansievat. Dit hangt onder andere af van de grootte van het vat maar ook van het aantal liters glycol. Wij kunnen het beste u telefonisch of per Whatssapp ondersteunen in de keuze naar het juiste solar expansievat.

Actieve filters